Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /mnt/web-data1/streetdance_cz/public_html/www/moduls/events/show_one.php on line 7

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /mnt/web-data1/streetdance_cz/public_html/www/moduls/events/show_one.php on line 8

R!NG CHOREO 2014

street dance life - R!NG CHOREO 2014

BATTLE

Author: DENIS
01.05.2014, Nr. of subscription: 0, Viewed: 6807x

Date  :   31.05.2014
Start time:  :   13:00

další info na FB - https://www.facebook.com/events/677810078924803/?fref=ts

DJ Dušan Vladu Vlach ( Roots Company Ostrava)

Battles: 
crew vs crew (pouze 4 postupující choreo.) viz. info níže !!!
HipHop 1vs1 (finalisti postupují na LORD of the RING)
House 1vs1 (final. postup. na L.O.T.R.)

Jam: Break dance

Judges:
Filip Fifa Růžička ( Beat Up CREW Ostrava)
Tess Lempartova ( SpiritShop Crew, Beat Up Brno)
DENIS CHROBOK ( WEGETS, LW - Limit a Wegets, Limit Dance Corporation Havířov)
David Janáček (Beat Up Ostrava)

CZ:
Choreo (dema) pro malé skupiny - vítězný tým dostane jedinečnou cenu !!!

- porota vybere 4 postupující choreografie (dema), které se zúčastní proti sobě v battlu !!!
- do soutěže R!NG CHOREO 2014 se může zaregistrovat jakákoliv skupina, s jakýmkoliv tanečním stylem !!! (Street dancové a nejen pro streetové taneční styly….)
- max. 4 min. a nejméně 2:30 minutový vstup, kde se bude především hodnotit kreativita a čistota v choreografii a čistota provedení tance (nutno donést svůj mix na flashce nebo CD)
- porota vybere 4 postupující taneční skupiny, které se vyhlásí až před semifinálovým battlem
- věková hranice od 10 – 50 let )
- počet členů nejméně 4 a max. 8!!!
- rekvizity a kulisy jsou zakázány (nemyslí se tím mále předměty, které by nenarušili nebo neomezili taneční prostor – pouze po dohodě s pořadatelem) ,,Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. taneční pomůcka, náčiní), kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu.
- prostorové zkoušky nejsou v průběhu soutěže soutěžícím umožněny, pouze podle vlastního zvážení, kdy bude možnost při přestávkách v programu, ale bez hudby
- pořadatel není povinen pojistit účastníky soutěže proti nebezpečí úrazu
- v battlu je zakázán fyzický kontakt se soupeřem – hrozí diskvalifikace (povoleny jsou pouze urážlivé gesta apod.)
- battle bude ve stylu COMMERCIAL, kde budou DJem puštěny komerční songy
- COMMERCIAL – bude probíhat na různé taneční styly v komerční podobě, kdy tanečník může zvolit jakýkoliv taneční styl, takový jaký mu přijde vhod

registrace 90,- (+zdarma drink) - ring@centrum.cz
vstupné 70,-
(ti, kteří mají v den této akce narozeniny, mají vstup či registraci zdarma - nutno donést doklad s datem narození)

Finalisti HipHop a House dance postupují na velké finále LORD of the R!NGbattle a soutěží o zajímavé věcné ceny od e-shop www.rejafashion.cz a Picnic Skateshop CZ + diplomy ....

speakeR!NG - Karoli Hýsková

showcaseR!NG - Taneční skupina Limit D.C. Havířov

SponzoR!NG and partners - rejafashion, Picnic Skateshop Cz, Music Club Remix Havířov, Taneční skupina Limit Dance Corporation, WEGETS, Karel Vaculík fotograf, Radio Helax 937, HIP-HOP.CZEnglish:
Choreo (demos ) for small groups - the winning team gets interesting price ( published soon )!

- A jury will select four advancing choreography (demos ) that will participate against each other in Battle! !
- Competition in R!NG Choreo 2014, may register any group , of any dance style ! ! ( Street Dančová and not on street dance styles .... )
- Max 4 min . and at least two thirty -minute entry , which will primarily assess the purity and creativity in choreography and purity of dance (must bring your mix to flashce or CD )
- A jury will select four progressive dance group , which is to announce before the semi-final battle
- The age limit from 10 to 50 years)
- Number of at least 4 and up to 8 ! !
- Props and scenery are disabled ( It does not mean small items that would not restrict or disrupt the dance floor - only after agreement with the organizer ) , props " means an object (ie dancing tool , tools ) , during which the contestants dance uses illustrate the theme, atmosphere and visual effects. DETAILS dancer may hold off on the dance floor. DETAILS means an object that is not a permanent part of the costume.
- Spatial tests are not competitors during the competition made possible , in its sole consideration when the opportunity during breaks in the program, but without music
- The organizer is not obliged to insure the contestants against the risk of injury
- The battle is prohibited physical contact with an opponent - risk disqualification ( allowed only insulting gestures , etc. )
- Will battle style COMMERCIAL , where a DJ will be releasing commercial songs
- COMMERCIAL - will take place at various dance styles in commercial form, the dancer can choose any style of dance , the way it had come in handy


 

http://www.youtube.com/watch?v=QU6PnlNt_wU
street dance life - R!NG CHOREO 2014street dance life - R!NG CHOREO 2014

Discussion - R!NG CHOREO 2014

For adding subscriptions, you have to sign in ! Thank You.

STREET DANCE LIFE - SUPPORT

Hip Hop Kemp SDK Europe
DANCE LIFE EXPO 2013

BEAT STREET

STREET DANCE LIFE - NEXT EVENTS

Nejsou žádné další akce
Nejsou žádné další akce
Nejsou žádné další akce
Nejsou žádné další akce
Nejsou žádné další akce

STREET DANCE LIFE - VIDEO


STREET DANCE LIFE - PROFILES

STREET DANCE LIFE - ADVERTISING

Street Dance Life Reklama

STREET DANCE LIFE - LAST ACTIVITY

» Eldzej added video
» F23 added event
» F23 added news
»  F dance Center and The Notorious IBE
» Ceczko joined to streetdancelife
» stitch left a comment for Anittka